252 ข่าว | TQM Corp
บริษัท ทิคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญ โดยจัดให้มีของ ที่ระลึกและอาหารว่างสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพในครั้งนี้ข่าวล่าสุด