คำถามที่พบบ่อย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณนิภา เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย

Picture
ยอดเบี้ยประกัน 17,250 ล้านบาทยังไม่รวมการโตแบบ inorganic growth

Picture