371 ข่าว | TQM Corp
บริษัท ฯ นำศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงร่วมงานแถลงข่าวโครงการคปภ. เพื่อชุมชน โดยได้เชิญคุณกรีน อัษฎาภร นักแสดงที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในขณะนั้นเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความน่าสนใจของโครงการ และเข้าถึงประชาชนในมุมกว้างได้ดี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563


ข่าวล่าสุด