ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อเรา

123 อาคารพรรณนิภา ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาริยา ศิลากร
+662 119 8888 ext. 5095


อีเมล์

[email protected]


ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
คุณสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
นักวิเคราะห์ โทร.02 618 1341


ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า
คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์
นักวิเคราะห์ โทร. 02 009 8068


ติดต่อนักวิเคราะห์

DBS Vickers
Thaninee Satiraruengchai
Analyst Tel. 02 857 7837ติดต่อนักวิเคราะห์

Thanachart Securities
Sarachada Sornsong
Analyst Tel. 02 779 9106


ติดต่อนักวิเคราะห์

SCB Securities
Kittima Sattayapan
Analyst Tel. 02 949 1003