กลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Image

100% บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Image
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักจากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) ประกอบด้วย กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยประเภทอื่นนอกเหนือจากประกันรถยนต์อีกด้วย

100% บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Image
บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งกลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) และประกันวินาศภัยประเภทอื่น

100% บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Image
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ทั้งประเภทรายบุคคล และประเภทกลุ่ม

51% บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

Image
บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตแบบกลุ่ม

51% บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด

Image
บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

44% บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

Image
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อ

76% บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด

Image
บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

100% บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

Image
บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการอื่น โดยได้ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

100% บริษัท แคสแมท จำกัด

Image
บริษัท แคสแมท จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์

100% บริษัท ทีคิวซี จำกัด

Image
บริษัท ทีคิวซี จำกัด ให้บริการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้คำปรึกษาวินิจฉัยการเรียกร้องสินไหมของลูกค้า แก่บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต

40% บริษัท ทีคิวดี จำกัด

Image
บริษัท ทีคิวดี จำกัด ให้บริการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยดำเนินการรับจ้างพัฒนาระบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง และสร้าง Insurance community

60% บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด

Image
บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด ดำเนินธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้บริการนายหน้าประกันให้กับลูกค้า โดยการถือหุ้นผ่าน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด