368 ข่าว | TQM Corp
ทีคิวเอ็ม มอบประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ให้แก่คณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) คณะผู้บริหารและพนักงานของทีคิวเอ็มได้ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อมอบประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่และคนไทยที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น พร้อมคณะสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามสถานการณ์ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1,037 กรมธรรม์ คุ้มครองโดยกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวล่าสุด