นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชับพัฒนา ให้เกียรติมอบระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ด้วย เทคโนโลยีเมมเบนร มูลค่า 2,200,000 บาท..

อ่านเพิ่มเติม