กลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย 

ขายประกันภัยรถยนต์ (Motor) 

และกลุ่มประกัน Non-Motor

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

เว็บไซต์บริษัท

 

 

www.tqm.co.th

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริษัทนายหน้าประกันชีวิต
ขายประกันชีวิตประเภทรายบุคคล
และประเภทกลุ่ม
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

เว็บไซต์บริษัท 

 


www.tqmlife.co.th

บริษัท แคสแมท จำกัด
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

เว็บไซต์บริษัท 

 


www.casmatt.co.th

บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด
ให้บริการคำแนะนำ
เกี่ยวกับประกันภัยผ่านรูปแบบของ
การกรอกข้อมูลโดยลูกค้า
และการให้บริการคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท

เว็บไซต์บริษัท

www.noon.in.th

บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย

ขายประกันรถยนต์ (Motor)

และกลุ่มประกันวินาศภัยอื่นๆ

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

เว็บไซต์บริษัท

www.tjn.co.th

2562-04-24 15_11_03-web update 120462 3.
2562-04-24 15_11_03-web update 120462 3.
2562-04-24 15_11_03-web update 120462 3.
2562-04-24 15_11_03-web update 120462 3.
2562-04-24 15_11_03-web update 120462 3.

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)