© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

รายงานประจำปี

 
รายงานประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 41.78 MB

แบบฟอร์ม 56-1

 
Frorm 56-1 Year 2018
ขนาดไฟล์ 3.14 MB

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

 
Opportunity Day Q2/2019
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
Thailand Focus 2019 handout
ขนาดไฟล์ 1.7 MB
Analyst Meeting Q2/2019
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
Opportunity Day Q1/2019
ขนาดไฟล์ 5.45 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
สรุปคำถาม-คำตอบ สำหรับ Opportunity Day Q4/2018
ขนาดไฟล์ 57.43 KB
Opportunity Day Q4/2018
ขนาดไฟล์ 3 MB