© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

 

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน 

2562

 Q1 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายกิจการ

เอกสารนำเสนอ

รายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน 

2561

 Q3 

 Q4 

.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายกิจการ

 Q3 

.

.

.

รายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน 

2560

.

 Q4 

.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายกิจการ

.

.

.

.

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
 

รายงานประจำปี

ขนาดไฟล์ 41.78 MB

รายงานประจำปี 2561

 

แบบฟอร์ม 56-1

ขนาดไฟล์ 3.14 MA

From 56-1 Year 2018

 

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

ขนาดไฟล์ 2.11 MB

Opportunity Day Q3/2019

ขนาดไฟล์ 1.82 MB

Analyst Meeting Q2/2019

ขนาดไฟล์ 57.43 MB

สรุปคำถาม-คำตอบสำหรับ Opportunity Day Q4/2018

ขนาดไฟล์ 2.35 MB

Opportunity Day Q2/2019

ขนาดไฟล์ 5.45 MB

Opportunity Day Q1/2019

ขนาดไฟล์ 3 MB

Opportunity Day Q4/2018

ขนาดไฟล์ 1.7 MB

Thailand Focus 2019

ขนาดไฟล์ 1.37 MB

Thailand Focus 2019