ทีคิวเอ็ม มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการตำรวจวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จำนวนทั้งหมด 408 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)