© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นศ. เก่งจากรั้วศรีปทุม รับวุฒิบัตรจาก TQM พร้อมทุนการศึกษาวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบวุฒิบัตรสำเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาท แก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมในโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทั้งอาจารย์และผู้บริหาร TQM เข้าร่วม

ดู 8 ครั้ง