• sasichamar

Insur Tech การให้บริการประกันภัยที่ง่าย และครบวงจรของโลกอนาคต

อัพเดตเมื่อ: 22 เม.ย. 2019


ทีคิวเอ็มได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาช่องทางขายและบริการ ภายใต้โครงการ “TQM Digital” เพื่อก้าวเป็นผู้นำตลาดประกันออนไลน์ หรือ Insure Tech โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ลงทุนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยงบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาท

ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)