ทีคิวเอ็ม มอบรถผลิตน้ำประปา-น้ำดื่มแก่มูลนิธิชัยพัฒนา


ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชับพัฒนา ให้เกียรติมอบระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ด้วย เทคโนโลยีเมมเบนร มูลค่า 2,200,000 บาท จากดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยระบบผลิตน้ำดังกล่าวสามารถผลิตน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติหรือน้ำจากอุทกภัยให้กลายเป็นน้ำสะอาด สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก อ่านต่อคลิก.....

ทีคิวเอ็ม มอบรถผลิตน้ำประปา-น้ำดื่มแก่มูลนิธิชัยพัฒนา TH

ความรับผิดชอบต่อสังคม - THpdf


ทีคิวเอ็ม มอบรถผลิตน้ำประปา-น้ำดื่มแก่มูลนิธิชัยพัฒนา EN

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ENpdf


© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)