• sasichamar

ทีคิวเอ็มสนับสนุนทุนการศึกษามอบวุฒิบัตรสำเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาทแก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมในโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทั้งอาจารย์และผู้บริหาร TQM เข้าร่วม

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)