• sasichamar

กิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณร่วมกับ คปภ.คปภ.ร่วมกับภ าคอุตสาหกรรมประกันภัย และบริษัทฯ ร่วมจัดงาน “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อมอบความห่วงใยให้กับประช าชน ซึ่งภ ายในงานได้มีการมอบหมวกนิรภัย ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ให้บริการตรวจ เช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยโดยมี บอย ปกรณ์ฉัตร บริรักษณ์ น้องวันใหม่ และ คุณแม่ร่วมงานดังกล่าว ในบรรยากาศอบอุ่นดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)