• sasichamar

กิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร



กิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสารจัดกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง โดยร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ จำนวน 60 คู่ที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรม TQM Family Trip ช่วยกันปลูกปะการังโดยเป็นการปลูกแบบไม่ใช้น็อต โดยใช้เคี้ยวของหลอดท่อ PVC โดยได้รับความร่วมมือจากค่ายวิทยาสตร์ทางทะเล แสมสาร ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปะการัง และวิธีการดำน้ำเบื้องต้น หลังจากนั้นก็จะฝึก Snorkel จะไปดูแปลงปะการังกันที่ปลูกเอาไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว โครงการปลูกปะการังนี้เขาตั้งเป้าปลูก 8 หมื่นต้น ก็ปลูกไปแล้ว5 หมื่นต้น ทางบริษัทฯ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการมาร่วมกับลูกค้าครั้งนี้เพื่อมาปลูกอีกประมาณ100 กิ่ง



ดู 142 ครั้ง

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)