รายได้รวมและกำไรสุทธิ
ผลประกอบการรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2563
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ปี 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

งบการเงิน ประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่  1/2562

งบการเงินไตรมาสที่  3/2562

งบการเงินไตรมาสที่  2/2562

ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ 565.35 KB

งบการเงิน ประจำปี  2561

ขนาดไฟล์ 905.58 KB

ปี 2560

งบการเงิน 2560

ขนาดไฟล์ 39.06 KB

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ 5.7 KB

ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ1 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ 491.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 42.62 KB

ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 42.62 KB

 

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)